Home > Nieuws > Nieuwsfeiten NHG

Nieuwsfeiten digitaal schade melden
Nieuwsfeiten koopsubsidie en starterlening
Nieuwsfeiten klachteninstituut financiële dienstverlening
Nieuwsfeiten NHG

 

Nieuwsfeiten digitaal schade melden

Vanaf heden kunt u bij ons uw schade digitaal melden.

Digitaal schademelden kan voor alle verzekeringen die zijn gesloten via Voogd & Voogd en bijna alle Provide verzekeringen.

U gaat hiervoor naar formulieren of klikt op één van onderstaande links.

Voogd & Voogd schademelden:
schademelden Voogd&Voogd dit geldt voor alle vormen van schades van auto tot aansprakelijkheid welke via Voogd & Voogd zijn afgesloten.

Provide verzekeringen schademelden:
Aansprakelijkheid Provide alleen voor aansprakelijkheidschade
Woonhuis-Inboedel Provide alleen voor woonhuis of inboedelschade
Rechtsbijstand Provide alleen voor rechtsbijstand schade


 << terug

Minervum 7450 • 4817 ZP Breda • Tel 076 581 30 00 • Fax 076 581 39 00 • info@optimumadvies.nl