Home > Nieuws > Klachteninstituut financiële dienstverlening

Nieuwsfeiten digitaal schade melden
Nieuwsfeiten koopsubsidie en starterlening
Nieuwsfeiten klachteninstituut financiële dienstverlening
Nieuwsfeiten NHG

 

Nieuwsfeiten klachteninstituut financiële dienstverlening

Bronvermelding: KiFiD

 

Banken moeten consumenten wijzen op nieuwe vormen van beroepscriminaliteit
03 februari 2011
Den Haag, 3 februari 2011 - De Geschillencommissie van Kifid heeft een consument een vergoeding toegekend voor schade als gevolg van diefstal van zijn bankpas. Deze is op een onbewaakt moment ontvreemd toen consument bij een winkelwagentje inging op het verzoek om munten te wisselen. Naar het oordeel van de Commissie is hier geen sprake van grove nalatigheid maar is consument de dupe geworden van geraffineerde beroepscriminaliteit waarmee hij geen rekening behoefde te houden. Van financiële instellingen mag worden verwacht dat zij hun klanten actief benaderen om hen te wijzen op veelvoorkomende nieuwe vormen van dergelijke criminaliteit, zoals uiteindelijk ook met de “tientjestruc” is gebeurd. Daartoe bestaan zo oordeelt de geschillencommissie voldoende mogelijkheden en zou het ook in de rede liggen om dat van tijd tot tijd te doen. In dit geval is niet gebleken dat de aangesloten bank de consument heeft gewezen voor het risico dat aan een op zichzelf gangbare handeling als het bij een winkelwagentje wisselen van munten is verbonden.

 

Kifid behandelt ook klachten over gebruik van 0900-nummers
15 december 2010

Den Haag – 15 december 2010. Voor klachten tussen consumenten en financiële instellingen over het gebruik van 0900-nummers is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening met ingang van 2010 ook het aangewezen Klachteninstituut. Het betreft een uitbreiding die verband houdt met een wijziging van de Telecommunicatiewet.

 

Commissie van Beroep Kifid laakt gebrekkige informatievoorziening van levensverzekeraar
18 oktober 2010

Den Haag - 18 oktober 2010. De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening heeft ook in hoger beroep een consument in het gelijk gesteld in diens klacht over gebrekkige informatievoorziening omtrent de kosten van een beleggingsverzekering.

De Beroepscommissie volgt de Geschillencommissie in haar oordeel dat de consument niet op een heldere wijze in kennis is gesteld over de hoogte van de kosten van de beleggingsverzekering. Door kerninformatie over de hoogte van de kosten alleen in de polisvoorwaarden op te nemen heeft de verzekeraar niet voldaan aan de vereisten met betrekking tot dergelijke kerninformatie. Ook is niet voldaan aan de door verzekeraars te volgen gedragscodes.

De Commissie van Beroep volgt de Geschillencommissie niet in haar oordeel dat een deel van de geleden schade voor rekening van de consument dient te komen. Naar het oordeel van de Commissie van Beroep rust op de consument in beginsel niet de verplichting ontbrekende informatie op te vragen die de verzekeraar uit eigen beweging moet verstrekken.

 

<< terug

Minervum 7450 • 4817 ZP Breda • Tel 076 581 30 00 • Fax 076 581 39 00 • info@optimumadvies.nl