Home > Nieuws > Nieuwsfeiten koopsubsidie en starterlening

Nieuwsfeiten digitaal schade melden
Nieuwsfeiten koopsubsidie en starterlening
Nieuwsfeiten klachteninstituut financiële dienstverlening
Nieuwsfeiten NHG

 

Nieuwsfeiten koopsubsidie en starterlening

Bronvermelding: ministerie van VROM

 

Koopsubsidie

Koopsubsidie heeft als doel het eigenwoningbezit van de lagere inkomensgroepen te bevorderen. De overheid geeft namelijk in bepaalde gevallen een flinke korting op de maandlasten. Wil je in aanmerking komen voor deze regeling moet hiervoor wel aan de volgende voorwaarden voldoen.

 

Tegemoetkoming in de maandlasten
De koopsubsidie (de officiële benaming is 'Eigenwoningbijdrage') heeft als kenmerk dat je een maandelijkse uitkering ontvangt. Daarmee kan een deel van de maandlasten worden betaald. De maandelijkse bijdrage is afhankelijk van je inkomen, de koopsom van de woning en je leeftijd. Elke vijf jaar wordt de koopsubsidie bijgesteld. De maximale looptijd is 15 jaar. Kom je na die periode nog steeds in aanmerking voor Koopsubsidie dan zal het bedrag dat je in de 15 jaar daarop zou ontvangen, in één keer worden afgekocht. Om voor koopsubsidie in aanmerking te komen, moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • Ben je 18 jaar of ouder?
 • Word je zelf de bewoner?
 • Heb je nu geen koopwoning?
 • Wat is de hoogte van je eigen vermogen?
 • Kom je in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie?
 • Is het aankoopbedrag van de woning maximaal € 167.300,-?
 • Is de hypotheek maximaal € 180.684,-?
 • Wat is de rentevaste periode van de hypotheek (deze dient tenminste 10 jaar te zijn)?

Strenge regels
Om in aanmerking voor koopsubsidie te komen, moet je aan een aantal strenge regels voldoen. Zo moet je om te beginnen in aanmerking komen voor NHG, mag je hypotheek niet hoger zijn dan € 180.684,- en mag de koopsom van je huis niet hoger zijn dan € 167.300,-. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de koopsubsidie. Naarmate je meer verdient zal de subsidie echter minder worden. Het is daarom mogelijk dat het uiteindelijke bedrag op nul wordt vastgesteld. Ook naar het eigen vermogen wordt gekeken. Voor een alleenstaande geldt een maximum van € 20.661,- en voor gehuwden of samenwonenden mag het eigen vermogen maximaal € 41.322,- bedragen. Overigens gelden voor ouderen boven 65 jaar andere bedragen. Een andere voorwaarde is dat de hypotheek een rentevaste periode heeft van ten minste 10 jaar.

 

Starterlening

Voor de starterlening moet je, net als bij de koopsubsidie, aan verschillende eisen voldoen om hiervoor in aanmerking te komen:

 • Ben je 18 jaar of ouder?
 • Word je zelf de bewoner?
 • Heb je nu geen koopwoning?
 • Kom je in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie?

De hoogte van de VROM Starterlening is maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,-. Beide regelingen kunnen NIET in combinatie.

De adviseurs van optimum advies weten alles over de koopsubsidie en de starterlening en helpen je graag verder. De gemeente verstrekt de starterlening en heeft hiervoor een fonds bij de SVn ondergebracht.

 

<< terug

Minervum 7450 • 4817 ZP Breda • Tel 076 581 30 00 • Fax 076 581 39 00 • info@optimumadvies.nl