Home > Producten > Levensverzekeringen

Heeft u een ANW (nabestaande) tekort?

Klik hier en bereken of u een tekort heeft op uw nabestaande pensioen. U kunt uw berekening voor uzelf printen en/of mailen naar ons kantoor. Desgewenst maken wij voor u een passende oplossing.

Levensverzekeringen

Pensioen

Pensioen is in feite niets anders dan uitgesteld loon. Je draagt nu een deel van je salaris af (in de vorm van pensioenpremie) en ontvangt hiervoor vanaf de pensioendatum een inkomen. Met andere woorden, je bouwt nu een aanspraak op aanvullend inkomen op die vanaf de pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering. Deze aanspraak op pensioen is onbelast en je kunt de premies voor pensioen dan ook in mindering brengen op het belastbaar inkomen. De uitkeringen daarentegen vormen te zijner tijd wel belastbaar inkomen. In feite stel je hiermee de belastingheffing over een deel van je huidig inkomen uit.

 

Lijfrenteverzekering

Een lijfrente is een aanvulling op je inkomen. Als je lijfrenteverzekering afloopt en het opgebouwde kapitaal/geld vrijkomt, dan kun je hiermee een lijfrente kopen. Daarmee ben je verzekerd van een extra inkomen voor bijvoorbeeld pensioen of voor je nabestaande(n). Dit heet dan een nabestaandenlijfrente.

 

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is een verzekering voor een begrafenis of crematie. Je betaalt elke maand premie. Kom je te overlijden? Dan betaalt en/of verzorgt de verzekeraar je begrafenis of crematie. Helemaal volgens jouw wensen en/of die van de familie.

 

Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit indien de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt. Ook komt het voor dat er altijd wordt  uitgekeerd, er geldt dan geen einddatum.

 

<< terug naar producten - << naar begin pagina

Minervum 7450 • 4817 ZP Breda • Tel 076 581 30 00 • Fax 076 581 39 00 • info@optimumadvies.nl