Home > Producten > Medisch

Medisch

Arbeidsongeschiktheidverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor
zelfstandig ondernemers die de verzekerde (de ondernemer) voorziet in een uitkering bij ziekte of invaliditeit. Het doel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is het waarborgen van de continuïteit van de onderneming door het wegvallen van het inkomen van de ondernemer op te vangen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering. Dit houd in dat de verzekerde er als gevolg van een schade- uitkering niet op vooruit mag gaan.

 

Ziektekostenverzekering

De ziektekostenverzekering is een verzekering die de kosten van medische behandeling, het gebruik van hulpmiddelen, huisartsenbezoek of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak vergoedt.

 

Woonlasten-/werkeloosheidverzekering

De Woonlastenverzekering is een verzekering die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten om betaling van (een deel van) de maandlast (bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) zeker te stellen.

 

<< terug naar producten - << naar begin pagina

Minervum 7450 • 4817 ZP Breda • Tel 076 581 30 00 • Fax 076 581 39 00 • info@optimumadvies.nl