Home > Producten > Zakelijk

Zakelijk

Transportverzekering

Een transportverzekering is een algemene benaming voor allerlei soorten verzekeringen die samenhangen met de risico's van transport en reizen. Een transportverzekering is een schadeverzekering. Transportverzekeringen zijn voornamelijk allerlei verzekeringen die samenhangen met het professionele transport, zoals de verzekering van schepen, lading en aansprakelijkheid van de vervoerder. Ook particulieren kunnen een transportverzekering afsluiten, zoals een reisverzekering en de verzekering van een pleziervaartuig.

 

Beroepsaansprakelijkheid

Met een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je als ondernemer verzekerd tegen vermogensschade ten gevolge van  fouten die worden gemaakt bij beroepsuitoefening, bijvoorbeeld ten gevolge van foutief handelen of advies.

 

Aansprakelijkheid voor bedrijven

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.

 

Goederen/inventaris

Vergoedt schade ontstaan door onder andere brand, water uit rioleringen en/of afvoer, storm, bliksem, inbraak aan de verzekerde zaken zoals de handelsgoederen en inventaris. Een schadeverzekering is een verzekering die tot doel heeft een verzekerde na het optreden van een verzekerd risico schadeloos te stellen.

 

Rechtsbijstand bedrijven

Raak je als ondernemer in een zakelijk of juridisch conflict verwikkeld of wil je als benadeelde je recht halen? Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering komen juristen op voor je belangen. Zo nodig zelfs voor de rechter.

 

Collectief pensioen

Een collectief pensioen is een pensioenregeling die als werkgever aan (alle of een specifiek omschreven groep) werknemers aangeboden wordt. Bij de inrichting van collectief pensioen komen een hoop zaken kijken zodat maatwerk ontstaat.

 

<< terug naar producten - << naar begin pagina

Minervum 7450 • 4817 ZP Breda • Tel 076 581 30 00 • Fax 076 581 39 00 • info@optimumadvies.nl